Фабрична обиколка

Фабрика Четири

cargo warehouse
товарен склад
back seam
заден шев
circular loom
кръгъл стан
coating workshop
работилница за нанасяне на покрития
print workshop
печатница
drawing woven workshop
работилница за рисуване на тъкани
sewing workshop
шивашка работилница
Lamination
Ламиниране
starlinger coating
покритие за скор
starlinger machine
машина за скорци